Odštartovala štafeta s plameňom Svetových univerzitných hier smer Čcheng-tu

13. jún 2023

Štafeta s plameňom pre Svetové univerzitné hry FISU v Čcheng-tu 2021 odštartovala 10. júna na Pekinskej univerzite. Štafeta počas svojej cesty propaguje ideály a ducha hier a predstavuje veľkolepú predohru k hrám v Čcheng-tu a snom mladých ľudí na celom svete. Leonz Eder, úradujúci prezident Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU), vo videoposolstve povedal: „Plameň Svetových univerzitných hier FISU je symbolom jasu, jednoty, priateľstva a mieru. Predstavuje schopnosti, odvahu a vytrvalosť mladých študentov – športovcov, ktorí sa odvážia prijať výzvu športu na vysokej úrovni a zároveň dokončiť akademickú kariéru. Štafeta s plameňom sprostredkuje ducha a atmosféru hier FISU prostredníctvom svojho významného symbolu svetovej jednoty a pokroku.“

Ning Dingová, zástupkyňa študentov z Pekinskej univerzity a olympijská víťazka v stolnom tenise, vo svojom prejave uviedla, že ako mladá čínska študentka bude ducha Svetových univerzitných hier FISU prenášať aj mimo športovej arény a začlení ho do svojho štúdia a práce.

Po zapálení ohnivého kotla a pochodne „Rong Huo“ prevzal pochodeň prvý nosič pochodne Jingyuan Zou, študent zo športovej univerzity v Čcheng-tu a olympijský víťaz v gymnastike. Za povznášajúcej melódie ústrednej piesne zdvihol pochodeň k nebesiam. Pochodeň „Rong Huo“ prechádzala ikonickými miestami v rámci Pekinskej univerzity, ktorú niesla skupina 31 nosičov pochodne zo všetkých oblastí života, vrátane členov komunity, športovcov, popredných inovátorov, vynikajúcich študentov univerzity a predchádzajúcich účastníkov Svetových univerzitných hier FISU.

Na prvom úseku štafety boli aj Ling Yang, prvý nositeľ pochodne na univerziáde v Pekingu 2001, Jing Yu, prvý nositeľ pochodne na univerziáde v Harbine 2009, a Yan’an Xing, prvý nositeľ pochodne na univerziáde v Šen-čene 2011.

Títo štyria nositelia pochodne z predchádzajúcich svetových univerziád FISU sa zišli na Pekinskej univerzite, aby odovzdali oheň. Ich spoločná účasť stelesňovala nehynúceho ducha hier, a tiež zdôraznila dynamický rozvoj univerzitného a mládežníckeho športu v Číne.

Po úvodnom podujatí v Pekingu bude štafeta s plameňom pre Hry FISU v Čcheng-tu 2021 pokračovať v ceste cez päť miest: Harbin, Shenzhen, Chongqing, Yibin a Čcheng-tu. Dňa 28. júla sa plameň Svetových univerzitných hier FISU zapáli pri pochodňovej veži na štadióne Dong’an Lake Sports Park v Čcheng-tu na otváracom ceremoniáli hier, ktorý spojí globálnu komunitu na tejto veľkolepej oslave svetového univerzitného športu.