O nás

Slovenský univerzitný tím

SLOVENSKÝ
UNIVERZITNÝ
TÍM

Združuje univerzitných športovcov, ktorí pravidelne reprezentujú Slovenskú republiku na Svetových univerzitných hrách FISU. V súlade s oficiálnym mottom FISU – Excellence in Mind and Body – podporuje športovcov-študentov aby spojili športový výkon s ich intelektuálnymi aktivitami a prezentovali ich na jednom z najprestížnejších multišportových podujatí na svete.

Účasť Slovenského univerzitného tímu na medzinárodných podujatiach zabezpečuje Slovenská asociácia univerzitného športu. 

NAJBLIŽŠIE SVETOVÉ UNIVERZITNÉ HRY

CHENGDU 2021

Najbližšie Svetové univerzitné hry FISU sa uskutočnia od 28. júla do 8. augusta 2023 v Čcheng-tu, v hlavnom meste čínskej provincie S‘-čchuan. Hry boli pôvodne naplánované v roku 2021, resp. 2022, avšak z viacerých dôvodov (pandémia ochorenia COVID-19, posuny v športovom kalendári, pandemické opatrenia prijaté čínskou vládou), rozhodla Medzinárodná federácia univerzitného športu FISU o ich konaní v roku 2023.

ĎALŠIE EDÍCIE

RHINE-RUHR 2025
TORINO 2025
CHUNGCHEONG 2027

ZLOŽENIE VÝPRAVY - SLOVENSKÝ UNIVERZITNÝ TÍM

CHENGDU 2021 FISU WORLD UNIVERSITY GAMES

28. JÚL - 8. AUGUST 202​3

ATLETIKA

 • Matej Baluch
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Hana Burzalová
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Dominik Černý
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Viktória Forster
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ema Hačundová
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Silvia Kaliašová
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Jakub Kubinec
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Daniela Ledecká
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Monika Lehenová
  Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Jakub Nemec
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Alžbeta Ragasová
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ján Volko
  Slovenská technická univerzita v Bratislave

Realizačný tím

 • Katarína Adlerová
 • Roman Benčík
 • Naďa Bendová
 • Róbert Piaček

BASKETBAL ŽENY

 • Tatiana Bábiková
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Timea Čatlošová
  Prešovská univerzita v Prešove
 • Martina Dovčíková
  Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Anna Kaliuzhna
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Michaela Lukačiková
  Prešovská univerzita v Prešove
 • Martina Machalová
  The University of Texas at Tyler
 • Petra Oborilová
  Iona University
 • Kamila Plavnická
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Ema Rodáková
  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Soňa Svetlíková
  Univerzita Karlova
 • Dominika Urbanová
  Technická univerzita v Košiciach
 • Zuzana Vargová
  Univerzita Komenského v Bratislave

Realizačný tím

 • Michaela Balážová
 • Daniel Buliak
 • Patrik Kmec
 • František Kubala
 • Richard Kucsa

BEDMINTON

 • Katarína Vargová
  University of Derby

DŽUDO

 • Bruno Banský
  Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Miloš Krajči
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • Alex Maruška
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Martin Turanský
  Univerzita Komenského v Bratislave

Realizačný tím

 • Branislav Slaný

LUKOSTREĽBA

 • Ondrej Franců
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Andrej Majerík
  Žilinská univerzita v Žiline
 • Maroš Machán
  The Hague University of Applied Sciences

Realizačný tím

 • Martin Kobza

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

 • Barbora Mokošová
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Volodymyr Otreshko
  Slovenská technická univerzita v Bratislave

Realizačný tím

 • Martin Zvalo

PLÁVANIE

 • Simon Kliment
  Sheffield Hallam University
 • Sabina Kupčová
  University of Iowa
 • Zora Ripková
  Georgia Institute of Technology
 • Adam Rosipal
  University of Kentucky

Realizačný tím

 • Matej Kuchár
 • Ivana Lange

SKOKY DO VODY

 • Zora Poole Opálka
  University of Denver

Realizačný tím

 • Brayden Gabriel Schachle

STOLNÝ TENIS

 • Kristián Doubek
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Simona Horváthová
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ema Labošová
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Daniel Oráč
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • Natália Grigelová
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Jakub Zelinka
  České vysoké učení technické v Praze

ŠERM

 • Gaia Cantucci
  Sapienza Università di Roma
 • Alex Vladimír Duduc
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Lukas Jakub Johanides
  Université Paris 8

ŠPORTOVÁ STREĽBA

 • Marek Copák
  Prešovská univerzita v Prešove
 • Alexander Fabo
  Žilinská univerzita v Žiline
 • Miroslava Kyselová
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Daniel Mitra
  Technická univerzita v Košiciach
 • Štefan Šulek
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Realizačný tím

 • Peter Buberník
 • Ján Fabo

TAEKWONDO

 • Gabriela Briškárová
  Prešovská univerzita v Prešove

Realizačný tím

 • Tomáš Potocký

TENIS

 • Romana Čisovská
  University of Oklahoma
 • Lenka Stará
  University of Arkansas

Realizačný tím

 • Patrícia Rogulski

VESLOVANIE

 • Jakub Herhonek
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ondrej Kovačovič
  Univerzita Komenského v Bratislave

Realizačný tím

 • Peter Schickhofer

VODNÉ PÓLO MUŽI

 • Patrik Adamec
  Mendelova univerzita v Brně
 • Branislav Balogh
  Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Adam Berlanský
  Trnavská univerzita v Trnave
 • Juraj Dilý
  Technická univerzita v Košiciach
 • Erik Haluška
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Boris Juhász
  Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Róbert Kaid
  Technická univerzita v Košiciach
 • Andrej Kováčik
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Peter Kováčik
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • Andrej Ševc
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Adam Šimkovič
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Daniel Turanský
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Viktor Vrba
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Realizačný tím

 • Dušan Holas
 • Michal Hruška
 • Miroslav Wagner
 • Pavel Žigo

VEDENIE VÝPRAVY

 • Peter Hamaj
  vedúci výpravy
 • Martin Mancoš
  zástupca vedúceho výpravy
 • Alena Cepková
  členka výpravy
 • Andrej Kirn
  lekár výpravy
 • Adam Matis
  fyzioterapeut výpravy
 • Andrea Zererová
  media attaché
 • Roman Benický
  fotograf výpravy

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) je dobrovoľným občianskym združením samostatných a medzi sebou rovnoprávnych združení s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej poslaním je vytvárať podmienky na činnosť všetkých subjektov v nej združených s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Masovým rozvojom telesnej výchovy a športu sa snaží rozvíjať športové hodnoty a napomáhať rozvoju športu v duchu vysokoškolského života. Výkonnostným a vrcholovým športom zabezpečovať reprezentáciu univerzitného športu na podujatiach organizovaných FISU (Medzinárodná federácia univerzitného športu) a EUSA (Európska federácia univerzitného športu).

Pri zabezpečovaní týchto úloh SAUŠ úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s ktorým uzavrela v roku 1997 dohodu o vzájomnej spolupráci, spoločnej koordinácii a organizovaní telesnej výchovy a športu na vysokých školách, VŠTJ a VŠK v SR.

SAUŠ bola uznaná rozhodnutím FISU v roku 1993 ako jediná organizácia v Slovenskej republike s právami a povinnosťami v oblasti univerzitného športu a reprezentácie SR na všetkých podujatiach FISU a jej členov. SAUŠ je takisto členom EUSA a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).