Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami

23. APRÍL 2024
Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami
Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami

Ekonomická univerzita v Bratislave v utorok 23. apríla slávnostne otvorila viacúčelovú športovú halu Univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave za vyše 4 milióny eur.

Hala vznikla s finančnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu a Fondu na podporu športu.

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský pri príležitosti otvorenia haly vyjadril vďaku za realizáciu haly s národným významom patrí všetkým zainteresovaným subjektom. Spolu s ním slávnostne prestrihli červenú pásku minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi, generálne riaditeľka sekcie ministerstva školstva , výskumu, vývoja a mládeže SR Lucia Zemanová, predseda Správnej rady Fondu na podporu športu Lukáš Pitek a rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo.

Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami
Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami
Nová viacúčelová hala na Ekonomickej univerzite v Bratislave s medzinárodnými parametrami

Hala na Májovej ulici v Bratislave-Petržalke má jedno nadzemné podlažie s multifunkčnou halou, tribúny, kabínu hlásateľa, veľkú obrazovku a výsledkovú tabuľu, šatne a zázemie.   Multifunkčné športovisko je určené pre rôzne športy (volejbal, basketbal, futsal, florbal, hádzaná či bedminton), má 8 šatní s celkovou kapacitou 130 športovcov, šatne pre trénerov a rozhodcov a divácku kapacitu 184 miest na sedenie. V širšom areáli sa nachádzajú internáty a budova školy. Športový stánok je určený pre národné a medzinárodné podujatia.

Myšlienka výstavby Viacúčelovej športovej haly – Univerzitného športového centra pri Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave existovala už pri projektovaní a výstavbe areálu školy v Bratislave- Petržalke v 80. rokoch minulého storočia. V roku 2019 sa začala realizácia tejto myšlienky, keď sa rozhodlo o umiestnení stavby v areáli EUBA.

Základný kameň stavby poklepali vo februári 2020 a následne pandémia koronavírusu takmer na dva roky zahatala cesty ako stavať a náklady za dva roky pandémie enormne vzrástli. 

Hala bola skolaudovaná v roku 2023 a bude slúžiť  aj pre potreby športovej reprezentácie a organizovanie významných národných a medzinárodných športových podujatí v halových športoch.

Ekonomická univerzita zastrešuje volejbalový klub Slávia Ekonomická univerzita. Univerzitný klub založený v roku 1952 pod menom VŠ Slávia Bratislava. Od roku 1999 samostatný Volejbalový klub Slávia Univerzita Komenského Bratislava. Od roku 2010 samostatné občianske združenia Slávia Ekonomická univerzita Bratislava.